• Tłumacz języka migowego
  • Dziennik elektroniczny
  • BIP
  • Urząd Miasta Chorzów

Aktywna edukacja

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Działania w szkołach koncentrować się będą na następujących obszarach:

  • przygotowanie szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,
  • przygotowanie dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,
  • przygotowanie nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,
  • zainicjowanie współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

Program Aktywna Edukacja stanowi etap przygotowujący szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego odpowiedzialnością. W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół.

Cele programu:

Szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.
Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybrać interesujące dla nich doświadczenia z prezentowanych im przykładów dobrej praktyki wcześniej wypracowanych w innych programach. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Istotnym założeniem programu jest stworzenie lokalnej sieci współpracy, która po zakończonym programie będzie pełnić rolę ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk.

Kategoria: Dla nauczycieli IV-VI [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-09 moduł I – IV-VI
ilość pobrań: 3
moduł I – IV-VI 812.97KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł II – IV-VI
ilość pobrań: 3
moduł II – IV-VI 823.55KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł III – IV-VI
ilość pobrań: 3
moduł III – IV-VI 642.28KB zobacz
Kategoria: Dla nauczycieli języka obcego [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-09 szablon lekcji – języki
ilość pobrań: 3
szablon lekcji – języki 419.05KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł 1- języki
ilość pobrań: 3
moduł 1- języki 812.97KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł 2 – języki
ilość pobrań: 3
moduł 2 – języki 880.37KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł 3 – języki
ilość pobrań: 3
moduł 3 – języki 411.15KB zobacz
Kategoria: Dla edukacji wczesnoszkolnej [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-09 szablon lekcji wczesnoszkolna
ilość pobrań: 3
szablon lekcji wczesnoszkolna 417.58KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł II wczesnoszkolna
ilość pobrań: 3
moduł II wczesnoszkolna 866.17KB zobacz
pdf 2024-01-09 moduł III wczesnoszkolna
ilość pobrań: 3
moduł III wczesnoszkolna 348.79KB zobacz
Kategoria: Dla wszystkich nauczycieli [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-09 skład szkolnego zespołu TIK
ilość pobrań: 3
skład szkolnego zespołu TIK 217.98KB zobacz
pdf 2024-01-09 ustawa – prawo autorskie
ilość pobrań: 3
ustawa – prawo autorskie 346.69KB zobacz
pdf 2024-01-09 rodzaje licencji – plakat
ilość pobrań: 3
rodzaje licencji – plakat 1.01MB zobacz
pdf 2024-01-09 komiks – legalność źródeł internetowych
ilość pobrań: 3
komiks – legalność źródeł internetowych 1.96MB zobacz
do góry