• Tłumacz języka migowego
  • Dziennik elektroniczny
  • BIP
  • Urząd Miasta Chorzów

Świetlica

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić deklarację, która znajduje się u wychowawców świetlicy.
Świetlica szkolna sprawuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II.

Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia z uczniami przebywającymi w świetlicy oraz pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz konkursach organizowanych na terenie Chorzowa. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne, muzyczne, umiejętność gry w szachy, rozwiązywania różnych zadań: polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, ekologicznych.

Wychowawcy świetlicy wspierają uczniów w rozwiązywaniu problemów poprzez rozmowy indywidualne, rozmowy w kręgu, odgrywanie scenek sytuacyjnych.

Uczestnicy świetlicy szkolnej wykonują elementy plastyczne, które są wykorzystywane do dekoracji szkoły.
Świetlica jest wyposażona w gry planszowe, zabawki, książki, czasopisma, sprzęt audio-video.

do góry