• Tłumacz języka migowego
 • Dziennik elektroniczny
 • BIP
 • Urząd Miasta Chorzów

Nauczyciele

Grono pedagogiczne Szkoły Postawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie

Nauczanie zintegrowane

 • 1a mgr Anna Koteja
 • 1b mgr Izabela Smaga
 • 2a mgr Aneta Olczyk
 • 2b mgr Agnieszka Stanowska
 • 3a mgr Dorota Surman
 • 3b mgr Małgorzata Kopera
 • 3c mgr Beata Marciniak

Język polski

 • mgr Anna Prusinowska
 • mgr Aneta Rojek
 • mgr Bogna Fonferek
 • mgr Beata Bier

Język angielski

 • mgr Barbara Biegalska
 • mgr Magdalena Biadacz
 • mgr Inna Osica
 • mgr Małgorzata Kondej-Kapłon

Język niemiecki

mgr Gabriela Mandrek

Matematyka

 • mgr Agnieszka Nowak
 • mgr Aleksandra Machnik
 • mgr Agnieszka Zobiegała
 • mgr Aleksandra Burzyńska-Mendak

Fizyka

mgr Agnieszka Zobiegała

Historia

 • mgr Katarzyna Kojm-Potapczuk
 • mgr Izabela Łącka-Turkowska

Przyroda

 • mgr Ewa Serebrowska
 • mgr Maria Piecuch

Geografia

mgr Ewa Serebrowska

Biologia

mgr Maria Piecuch

Informatyka

 • mgr Joanna Kądziela-Bernacka
 • mgr Maciej Kiszka

Chemia

mgr Agnieszka Nowak

Muzyka

mgr Bożena Stanek

Plastyka

mgr Danuta Krygier

Technika

mgr Maciej Kiszka

Wychowanie fizyczne

 • mgr Roman Powęzka
 • Janusz Serebrowski
 • mgr Mateusz Szip

Wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Kojm-Potapczuk

Religia

 • mgr Tadeusz Kokot
 • ks. mgr Adam Słota
 • ks. mgr Łukasz Walaszek

Etyka

mgr Magdalena Biernacka

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Danuta Krygier

Pedagog szkolny

 • mgr Dorota Łazikiewicz
 • mgr Magdalena Biernacka

Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Robak

Świetlica

 • Kierownik świetlicy
  • mgr Beata Dendra
 • Wychowawcy:
  • mgr Dagmara Sodol
  • mgr Aleksandra Solorz
  • mgr Joanna Kądziela-Bernacka
  • mgr Anna Michel
  • mgr Katarzyna Kojm-Potapczuk
  • mgr Beata Marciniak
  • mgr Inna Osica
  • mgr Agnieszka Robak
  • mgr Joanna Siedlikowska
  • mgr Maciej Kiszka
  • mgr Maria Piecuch

Logopeda

mgr Małgorzata Wolny

Biblioteka szkolna

 • mgr Joanna Siedlikowska
 • mgr Gabriela Mandrek

Doradztwo zawodowe

mgr Dorota Łazikiewicz

Edukacja przez szachy w szkole

mgr Dorota Surman

Edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Małgorzata Kondej-Kapłon

do góry