• Tłumacz języka migowego
  • Dziennik elektroniczny
  • BIP
  • Urząd Miasta Chorzów

Stołówka

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:45 do 14:30

Płatność za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły: 42 1050 1214 1000 0024 2729 6021

Faktura za obiady jest do samodzielnego pobrania po zalogowaniu na platformie – informacje u kierownika świetlicy.
Wszelkie nieobecności, odliczenia od płatności za obiady uzgadniane są z kierownikiem świetlicy.

do góry