• Tłumacz języka migowego
  • Dziennik elektroniczny
  • BIP
  • Urząd Miasta Chorzów
Strona główna/O szkole/Historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły

Początki Szkoły Podstawowej nr 17 sięgają 1889 roku. Była to szkoła nr 8 – katolicka, żeńska, która powstała powołana do życia 1 kwietnia 1889 roku w wyniku podziału szkoły nr 7 (obecne Gimnazjum nr 5). Z dzisiejszego Gimnazjum nr 5 odłączono dziewczęta i tak powołano do życia szkołę nr 8. Na początku w tej szkole uczyło się 696 uczennic w klasach I-VII (w każdej klasie było przeciętnie około 85-86 uczennic).

Kierownikiem – założycielem szkoły nr 8 był Ernest Hoffman (pracownik szkoły nr 7). W 1906 roku przeniesiono szkołę do obecnego budynku i zorganizowano w nim dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 8 i Szkołę Podstawową nr 9.

Szkoła Podstawowa nr 8 – żeńska – liczyła 463 uczennice, 12 oddziałów, posiadała pracownię robót ręcznych i ogród szkolny. Kierownikiem szkoły był pan Adam Chadalski, grono pedagogiczne liczyło 12 osób (w tym 9 mężczyzn) [kierownik szkoły był Polakiem, nauczyciele w przeważającej większości byli Niemcami; nauczanie odbywało się wyłącznie drogą wykładu ilustrowanego obrazami].

Szkoła Podstawowa nr 9 – męska – liczyła 434 uczniów, 10 oddziałów, posiadała 12 sal, pracownię przyrodniczą i świetlicę. Kierownikiem szkoły był pan Jan Kliś, grono pedagogiczne liczyło 10 osób ( w tym 3 mężczyzn). Lekarzem szkolnym dla obu szkół był dr Pietraszkiewicz.

Po roku 1922, kiedy szkoła stała się placówka polską, założono tam bibliotekę, jednak bez stałego etatu bibliotekarza.

Pod koniec 1926 roku z dożywiania szkolnego korzystało: 300 dzieci (w SP 8), 400 dzieci (w SP 9).

Rejon szkolny szkół 8 i 9 obejmował ulice (nazwy ulic współczesne): Krzyżowa, Łagiewnicka, Niedurnego, Mariańska, Józefa, Jana, Pudlerska, Słowackiego, Ligonia, Pawła, Krótka, Polna, ks. Ficka, ks. Jończyka, Grunwaldzka, Mickiewicza, Ogrodowa.

W 1922 roku, kiedy Königshütte, teraz nosząca już nazwę Królewska Huta, powróciła do Polski, władze polskie w każdej szkole utworzyły trzy oddziały: polski, polsko-niemiecki i niemiecki (tak stało się również w szkole nr 8).

Szkoła nr 8 była polską placówka oświatową, a jej kierownikiem był nadal Adam Chadalski.

W czasie II wojny światowej szkoła stała się placówką niemiecką, ale już we wrześniu 1945 roku w budynku znów rozbrzmiewała polska mowa, a Adam Chadalski i Jan Kliś wrócili na soje stanowiska.

W roku szkolnym 1945/1946 w chorzowskim Inspektoracie wprowadzono jednolitą numerację szkół w Chorzowie właściwym i Chorzowie Batorym. W wyniku tych działań Szkoła Podstawowa nr 8 uzyskała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna nr 17 W Chorzowie. Szkoła Podstawowa nr 9 – Publiczna Szkoła Powszechna nr 18 w Chorzowie. Obie szkoły funkcjonowały w jednym budynku przy ulicy Łagiewnickiej 18 (przyjęte po roku 1945 założenia organizacyjne szkolnictwa zakładały tworzenie niedużych liczenie jednostek i dlatego we wszystkich większych budynkach tworzono po dwie szkoły). W roku 1965 rozpoczęto rekonstrukcję sieci szkolnictwa podstawowego. Akcja ta miała na celu likwidację tzw. szkół bliźniaczych.

W roku szkolnym 1972/1973 dokonano połączenia szkół 17 i 18 i od tego czasu funkcjonuje jedna szkoła – Szkoła Podstawowa nr 17. Dyrektorem szkoły została mgr Zofia Jureczko, szkoła liczyła 21 oddziałów, a uczęszczało do niej 586 dzieci, grono pedagogiczne liczyło 26 osób (w tym 3 mężczyzn). W wyniku połączenia szkół wzrosła liczba pracowni przedmiotowych, powstały oddzielne pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkolnej oraz szatnie szkolne dla młodzieży.

W dniu 1 września 1987 roku na stanowisko dyrektora szkoły powołana została mgr Marianna Świerkot. W tym czasie szkoła liczyła 945 uczniów, 34 oddziały ( w tym dwa oddziały „0”). Zatrudnionych było 54 nauczycieli ( w tym 10 niepełnozatrudnionych i 4 mężczyzn).

W dniu 1 września 1991 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Stanisław Gmyrek. W wyniku intensywnych działań dyrekcji szkoły w grudniu 1996 roku rozpoczęto budowę piętrowego budynku z salą gimnastyczną, jadalnią i sklepikiem szkolnym. W dniu 1 września 1997 roku w obecności władz miasta i kuratorium oświaty dokonano uroczystego otwarcia sali gimnastycznej.

Rok 2000 był szczególnie intensywny dla zmiany wystroju wewnętrznego i zewnętrznego szkoły. W lutym 2000 roku dokonano gruntownego remontu korytarzy szkolnych, klatek schodowych i toalet. Kompleksowo wymieniono również oświetlenie w szkole. W sierpniu 2000 roku przebudowano boisko szkolne. Powstało uniwersalne boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej wraz z elementami do realizowania niektórych ćwiczeń lekkoatletycznych.

Budynek szkoły liczy prawie 100 lat, sama szkoła około 20 lat więcej.

W wyniku uchwały Rady Miasta od 1 września 1999 roku powołana została sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 17 w Chorzowie.

do góry