• Tłumacz języka migowego
  • Dziennik elektroniczny
  • BIP
  • Urząd Miasta Chorzów
Strona główna/O szkole/Patron szkoły/Nadanie szkole imienia

Nadanie szkole imienia

Jan Paweł II patronem szkoły – Tadeusz Kokot

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 17 w Chorzowie imienia Jana Pawła IIbędzie miała miejsce 13 października 2005 roku. Rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona co roku 16 października w dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Ta bardzo uroczysta chwila będzie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Ma ona znaczenie zarówno dla absolwentów, nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole, jak również dla obecnych uczniów, ich rodziców i grona pedagogicznego.

W dzisiejszych czasach, kiedy brak jest jasnych autorytetów, ludzi godnych naśladowania, w czasach, kiedy rodzina choruje, gdzie dzieci cierpią, Jan Paweł II jawi się jako wzór idealny do naśladowania. Jawi się jako Patron, który będzie umocnieniem i da odwagę w budowaniu przyszłości rodziny, państwa i świata, w którym kierować się będzie takimi wartościami jak: prawda, zgoda, miłość i szacunek.

Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować.

Życie Jana Pawła II było świadectwem człowieka w pełni autentycznego, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą duchową do ostatnich chwil. Na przestrzeni lat, na każdym etapie swojego życia starał się być blisko wszystkich ludzi, nazywając ich swoimi braćmi i siostrami.Młodość duchowa, szerokie wykształcenie, cierpienia, których doświadczał w swoim życiu pozwoliły mu docierać do każdych grup wiekowych, zawodowych, kulturowych oraz znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery religijne i wprowadzał pokój tam, gdzie panował reżim i wojna.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II szczególną uwagę poświęcał dzieciom i młodym pokoleniom, pokładając w nich nadzieję na przyszłość.

Warto w tym miejscu powiedzieć o związkach, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jakie istniały i istnieją miedzy szkołą a parafią św. Józefa, a tym samym z całą wspólnotą Kościoła.

Od 1990 roku nieustannie co roku odbywają się w szkole Spotkania Opłatkowe nauczycieli połączone ze wspólnym kolędowaniem i wystawieniem przez uczniów „Jasełek”. Na spotkaniach tych oprócz grona pedagogicznego i pracowników szkoły zawsze obecny jest proboszcz parafii św. Józefa, a także przedstawiciele władz miasta. Od 1997 roku oprócz spotkań opłatkowych nauczycieli, odbywały się spotkania wigilijne dla emerytów, ludzi starszych i samotnych, dzięki współpracy z parafią. Później oprócz tego spotkania, po dzień dzisiejszy odbywa się także spotkanie wigilijne dla członków Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Szkoła nasza bardzo często pomagała parafii, miedzy innymi podczas festynów odbywających się z okazji odpustu parafialnego, organizowanych przez parafię koncertów, spotkań dla niepełnosprawnych, spotkań dla trzeźwiejących alkoholików. Ugościła także w 2001 roku uczestników I Międzynarodowych dni kultury i piosenki misyjnej „ Missio Festival”, odbywających się w parafii św. Józefa. Pomoc ta wyrażała się m. in.: w udostępnianiu boiska szkolnego, sal szkolnych, krzeseł a także udostępnieniu stołówki szkolnej i przygotowywaniu posiłków lub poczęstunków dla uczestników różnych spotkań.1

Dzięki wzajemnej współpracy między szkołą a parafią najubożsi uczniowie naszej szkoły mogli wyjechać na wakacje lub otrzymać wyprawki szkolne (tak było m. in. w roku 1995 – 7 uczniów mogło wyjechać na wakacje dzięki zorganizowanej loterii lub w roku 2001 – kilkanaście dzieci otrzymało wyprawki szkolne dzięki zbiórce zorganizowanej podczas koncertu charytatywnego, przy współpracy stowarzyszenia „Dodaj dzieciom skrzydeł”).

Uczniowie naszej szkoły przy pomocy nauczycieli corocznie, po dzień dzisiejszy ubogacają spotkania wigilijne przedstawiając „Jasełka”. Kilkakrotnie również przedstawienia uczniów można było zobaczyć w kościele parafialnym.

Uczniowie, także zdobywali osiągnięcia w konkursach religijnych:

  • rok 2000 Monika Kańdzia – wyróżnienie w I Miejskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Starochorzowska nutka”
  • rok 2001 Hanna Wicińska – I miejsce w Konkursie plastycznym „ Bliżej Bożej Matki”

Sara Stępień – II miejsce w Konkursie plastycznym „ Bliżej Bożej Matki”
Łukasz Śtrzeleczek – wyróżnienie w Konkursie plastycznym „ Bliżej Bożej Matki”
Bożena Zdankowska – wyróżnienie w Konkursie plastycznym „ Bliżej Bożej Matki”
Hanna Prządka – wyróżnienie w Konkursie plastycznym „ Bliżej Bożej Matki”

  • rok 2001 Aleksandra Michalecka – I miejsce na szczeblu miejskim w Konkursie wiedzy o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim
  • rok 2001 uczniowie otrzymali wyróżnienie w przeglądzie „Jasełek” org. przez Starochorzowski Dom Kultury
  • rok 2004 Patryk Stepień – I miejsce w Międzynarodowym Konkursie o Duchu Świętym, org. we Francji

I miejsce w konkursie na projekt okładki do gazetki „Szukam” org. we Francji
I miejsce w konkursie na pisankę org. przez gazetkę „Szukam” org. we Francji2

Trzeba tutaj również wspomnieć o pewnym wydarzeniu. Mianowicie w 2004 roku dzieci naszej Szkoły wysłały życzenia Janowi Pawłowi II z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W styczniu 2005 roku do naszej szkoły przyszedł list ze Stolicy Apostolskiej, w którym Jan Paweł II dziękuje za życzenia i udziela swojego błogosławieństwa.

Wszystkie te wydarzenia złożyły się na to, aby na patrona Szkoły Podstawowej nr 17 wybrać papieża Jana Pawła II. Moment wyboru patrona zbiegł się również z dniem śmierci Jana Pawła II (2.04.2005 r.).

Analizując te wszystkie sprawy na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 21.04.2005 r. grono pedagogiczne przyjęło propozycję nadania szkole imienia Jana Pawła II. Zaś 2 czerwca 2005 roku Urząd Miasta Chorzów przyjął uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 17 imienia Jana Pawła II.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że nadanie imienia Jana Pawła II naszej szkole będzie posiadało wielkie znaczenie. Myślę, że otworzy drogę przede wszystkim dzieciom – uczniom, by stawać się coraz to lepszym człowiekiem, by zdobywać wiedzę, dzięki której będą mogli w przyszłości budować rodziny i państwa, w których będzie panowało wzajemne poszanowanie. Wydarzenie to pozwoli również rodzicom i nauczycielom, zastanowić się nad tym, co zrobić, aby już teraz pomóc dzieciom wzrastać w atmosferze miłości i dobra. Na pewno nie jest to łatwa droga, jednak Jan Paweł II również podejmował trudne wyzwania i jako Patron będzie czuwał na tej drodze nad wszystkimi.

1 Informacje zaczerpnięte z kronik parafialnych dzięki uprzejmości p. Karasia
2 Informacje zaczerpnięte z kronik szkolnych.

do góry