Zebrania rodziców

Zebrania rodziców odbędą się w dniach 1 lutego- 4 lutego.

Harmonogram zebrań:

1 lutego 2016 (poniedziałek):

 • 3a-sala 13 godz. 17:00
 • 2d-sala 24 godz. 17:00

2 lutego 2016 (wtorek)

16:30

 • 1c- sala 21
 • 1d-sala 13
 • 1e-sala 17
 • 1f-sala 12
 • 2c-sala 19
 • 2e-sala 24
 • 2f-sala 18
 • 2g-sala 28
 • 3c-sala 10
 • 4b-sala 37
 • 5a-sala 2
 • 5b-sala 30
 • 5c-sala 35
 • 5d-sala 32
 • 6a-sala 36
 • 6b -sala 25
 • 6c-sala 29
 • 6d-sala 38

17:30

 • 1a – sala 28
 • 1b – sala 12
 • 1g  -sala 24
 • 2a -sala 19
 • 2b -sala 18
 • 2h -sala 21
 • 3b -sala 10
 • 3d -sala 17
 • 4a -sala 30
 • 4c-sala 35
 • 4d -sala 32

3 lutego 2016 (środa)

 • 01 – sala 10 godz. 17:oo

4 lutego 2016 (czwartek)

 • 02 – sala 10 godz. 17:oo