ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego dla klas „0”

26 czerwca 2014r. (czwartek)

klasy „01 i 02”      – godz 8.30

klasy „03 i 04”     – godz. 9.30

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas I – VI

27 czerwca 2014r. (piątek)

akademia – klasy VI –          godz. 9.00

akademia – klasy IV i V –   godz. 10.00

akademia – klasy I – III –    godz. 11.00

Msza św. –                             godz. 8.00

Msza św. dla wszystkich uczniów. Udział w niej jest dobrowolny wg uznania rodziców.