UWAGA RODZICE!!! OD 2 MARCA 2020R. rusza nabór do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego sześciolatków. ZAPRASZAMY!!!

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

   w roku szkolnym 2020/2021.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic (prawny opiekun) wypełniając

 „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”

 (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej) 

lub

 „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej) 

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu LUB w zakładce „RODZIC”, „dokumenty do pobrania”

Obowiązkowo naukę 1 września 2020r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2013r, które nie poszły do szkoły w roku 2019 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2014 r) których rodzice podejmą taką decyzję i korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną .

Zasady wyboru szkoły:

 – Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

 – Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

Terminy rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 16 marca 2020r. od 20 do 30 kwietnia 2020r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 30 marca 2020r. od 20 kwietnia do 15 maja 2020r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 kwietnia 2020r., godzina 9-ta 18 maja 2020r., godzina 9-ta
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3 do 15 kwietnia 2020r. od 18 do 25 maja 2020r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2020r., godz. 9-ta 27 maja 2019r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

Nabór do Oddziału Przedszkolnego

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

w  terminie: 2 marca 2020r – 16 marca 2020r  poprzez stronę internetową https://przedszkola-chorzow.nabory.pl  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 02.03.2020 godz. 8.00 Do 16.03.2020 godz.15.00 Od 01.06.2020 godz. 8.00 Do 04.06.2020 godz.15.00
2 Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 02.03.2020 godz. 8.00 Do 30.03.2020 godz.15.00 Od 01.06.2020 godz. 8.00 Do 12.06.2020 godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2020 godz.9.00 17.06.2020 godz.9.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 03.04.2020 godz. 9.00 Do 17.04.2020 godz.15.00 Od 17.06.2020 godz. 9.00 Do 24.06.2020 godz.15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.04.2020 godz.9.00 26.06.2020            godz. 9.00

Zapraszamy