UWAGA-EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Uczniom klas 8 oraz ich rodzicom przypominamy, że informacje przekazane przez wychowawców klas podczas zebrań dotyczące terminów, zasad, dostosowań i innych wytycznych dotyczące egzaminu klas ósmych są dostępne także na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Link: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/