Przewodniczący – Przemysław Tabor 7c
Zastępca – Jessica Maniura 5b
Zastępca – Dawid Ochman 6b