Ubezpieczenie ucznia

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją SP 17 im. Jana Pawła II dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w roku szkolnym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami firm ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków wybrano firmę Inter Risk. Kwota ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł. Ubezpieczenie ucznia ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w zakładce Rodzic – Ubezpieczenie. Rada Rodziców pragnie zwrócić uwagę na różnorodność indywidualnych ofert ubezpieczenia dziecka (także za pośrednictwem Internetu). Rodzice dokonując wyboru ubezpieczyciela powinni kierować się własnymi oczekiwaniami wobec jego warunków.