Aktualności

NR KONTA RADY RODZICÓW

Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie 53109020240000000133766774

Ubezpieczenie ucznia

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją SP 17 im. Jana Pawła II dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w roku szkolnym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami firm ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków wybrano firmę Inter Risk. Kwota ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł. Ubezpieczenie ucznia ma charakter […]

Akcja charytatywna – ROK Z KAROLEM

Zebrania klas 4-8 w dniu 17.09

Zebrania klas 0-3 w dniu 10.09

Klasa – Sala01 – 141a – 121b – 181c – 102a – 21 (! spotkanie z wychowawcą o godz.17.30)2b – 172c – 283a – 253b – 243c – 29

Zagraniczny wyjazd dla klas 6-8

Zapraszamy rodziców i uczniów klas 6, 7 i 8 na zebranie organizacyjne dotyczące wyjazdu na warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii w maju 2020. Zebranie organizacyjne odbędzie się w dniu 17 września br. o godzinie 16.30 w jadalni.

Turniej szachowy na 130-lecie SP17

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Plan dnia 2 września: 8.00 Msza Św. dla chętnych 9.00 klasy 4-8 10.00 klasy 2-3 11.00 klasy 1 oraz oddział „0” Po akademii spotkania z wychowawcami w salach: 01 – 14 1a – 12 1b – 18 1c – 10 2a – 21 2b – 17 2c – 25 3a – 31 3b – 24 […]

Zakończenie roku szkolnego w zerówce

Facebook