Szkolny Skills Challenge – edycja III

Szkolny Skills Challenge – edycja III
Rusza trzecia edycja Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko!!!

Celem akcji jest zachęcenie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska szkolnego.
Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” jest projektem mającym na celu pokazanie dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na szkolne zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych.

Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy: wyjazd do USA na mecz NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem dla najlepszego zawodnika konkursu oraz jego nauczyciela wychowania fizycznego.

– Projekt Szkolny Skills Challange skierowany jest do Szkół Podstawowych
– Szkolny Skills Challenge odbędzie się w terminie: 20 października 2015 r.
– W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI.
– W dniu turnieju trenerzy Fundacji MG13 przyjadą do danej szkoły wraz z niezbędnym sprzętem
– W turnieju startuje wybrana grupa uczniów zgłoszona w dniu wydarzenia przez nauczyciela Wychowania Fizycznego w danej szkole biorącej udział
w projekcie SSC 2015.
– Uczniowie szkół biorących udział w wydarzeniu będą musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód którego poszczególnymi elementami będą zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianym w szkole oraz ogólna sprawność fizyczna.
– Uczniowie pokonują tor na czas, tak aby po zakończeniu rywalizacji wyłonić zwycięzcę w danej szkole oraz mistrza edycji 2015.

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w turnieju Szkolny Skills Challenge ,,Mierz Wysoko’’ 2015 zorganizowanego przez Fundacje MG13 na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki:
Data: 20 października (Wtorek) 2015
godz. 12:00
planowany czas 90 min.
Osoba zgłaszająca szkołę do udziału w projekcie SSC: Izabela Kmieć

Informacje organizacyjne:
Przyjazd do szkoły o godz. 11:30, rozłożenie niezbędnego sprzętu do wykonania turnieju. Rozpoczęcie wydarzenia o godz. 12:00.
Nauczyciele wychowania fizycznego mają za zadanie podczas lekcji wychowania fizycznego wytypować maksymalnie 50 uczniów z klas IV-VI, którzy przystąpią do turnieju sprawnościowego składającego się z kilku elementów (przewrót w przód, rzut do bramki do piłki ręcznej, slalom z piłką do koszykówki, rzut do kosza z wyznaczonej linii, slalom z piłką do piłki nożnej, strzał do bramki).
Koordynatorem i osobą udzielającą informacji jest mgr Izabela Kmieć- nauczyciel wychowania fizycznego

Życzymy powodzenia!!!