Jadalnia

Obiady wydawane są:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:45 do 14:30

Świetlica

Świetlica szkolna działa:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

Świetlica szkolna sprawuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II. Organizuje zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, techniczne, umuzykalniające, relaksacyjne, ruchowe) oraz koła zainteresowań. Przy świetlicy działają następujące kółka:
– recytatorskie,
– regionalne,
– czytelnicze,
– grających w scrabble.

Nauczyciele-wychowawcy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych, a także w razie potrzeby douczają w zakresie języka polskiego i matematyki. Świetlica jest wyposażona w gry planszowe, zabawki, książki, czasopisma, telewizor, komputer oraz odtwarzacz DVD.