Jadalnia

Obiady wydawane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:45 do 14.30
Płatność za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły :
42 1050 1214 1000 0024 2729 6021
Faktura za obiady jest wysyłana drogą emailową. W tym celu należy wysłać e-mail na adres obiadysp17@onet.pl
W e-mailu prosimy o podanie : imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa, imię i nazwisko rodzica.
Wszelkie nieobecności, odliczenia od płatności za obiady uzgadniane są z kierownikiem świetlicy.

Świetlica

Świetlica szkolna działa:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00
Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić deklarację, która znajduje się u wychowawców świetlicy.
Świetlica szkolna sprawuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II.Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia z uczniami przebywającymi w świetlicy oraz pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych.Uczniowie biorą udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz konkursach organizowanych na terenie Chorzowa. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne, muzyczne, umiejętność gry w szachy, rozwiązywania różnych zadań: polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, ekologicznych. Wychowawcy świetlicy wspierają uczniów w rozwiązywaniu problemów poprzez rozmowy indywidualne, rozmowy w kręgu, odgrywanie scenek sytuacyjnych. Uczestnicy świetlicy szkolnej wykonują elementy plastyczne, które są wykorzystywane do dekoracji szkoły.
Świetlica jest wyposażona w gry planszowe, zabawki, książki, czasopisma, telewizor, komputer oraz odtwarzacz DVD.