O programie Wf z klasą

W programie bierze udział 1460 szkół z całej Polski, ze wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Pierwsza edycja programu trwa do końca roku szkolnego 2013/14. Druga edycja rozpoczyna się we wrześniu 2014. 

Wszystkich nauczycieli, dyrektorów, trenerów i rodziców zainteresowanych materiałami wypracowanymi w ramach WF-u z Klasą zapraszamy do korzystania z naszych zasobów. Mamy nadzieję, że pomysły uczestników i organizatorów będą dla Państwa inspirujące. 

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. To właśnie oni tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF

Edycja pilotażowa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Do działań włączyło się ponad tysiąc placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Przez trzy miesiące udało nam się wspólnie wiele zrobić, ale żeby zmiany były trwałe, program musi być długofalowy. Dla szkół, które uczestniczyły w pilotażu, przygotowaliśmy więc nowe zadania, natomiast szkoły, które dopiero rozpoczynają WF z klasą, mogą płynnie włączyć się w program, wykorzystując doświadczenia liderów edycji pilotażowej. 

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zdanie obowiązkowe dla nowych szkół w programie. Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadanie do realizacji w programie. 

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS) – zadanie obowiązkowe dla szkół kontynuujących program i dla nowych szkół. Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).

– Jeśli Wasza szkoła kontynuuje program, koniecznie zaproście do udziału w LAS inną, zaprzyjaźnioną szkołę (lub szkoły). Pamiętajcie, że jesteście teraz ambasadorami programu WF z Klasą.

– Jeśli Wasza szkoła jest nowa  w programie, możecie zrealizować LAS z udziałem dowolnie wybranej grupy: rodziców, sąsiadów, mieszkańców gminy, uczniów i nauczycieli z innej szkoły etc.

3. Zadanie do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej jedno zadanie, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

 • poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
 • zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
 • zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
 • zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
 • zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
 • ożywienie sportowe całej gminy;
 • systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
 • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
 • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego; 
 • sportowe zaktywizowanie rodziców;
 • wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
 • atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
 • ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości. 

4. Dokumentacja działań na blogu.

Informacje o zaangażowaniu szkół docierają do opinii publicznej m.in. za pośrednictwem „Gazety Wyborczej”, portalu internetowego Sport.pl, radia oraz innych mediów.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu zespół programu WF z Klasą
e-mail: wf@ceo.org.pl ; tel. 22 825 01 81 wew. 119.

Nasza szkoła jako jedyna szkoła podstawowa w Chorzowie przystąpiła do pierwszej edycji programu, która trwała do końca roku szkolnego 2013/2014r. Realizacją założonych działań zajęli się nauczyciele: Izabela Kmieć i Roman Powęzka. Do realizacji dołączyła również Joanna Kądziela–Bernacka. W ramach relacji z realizowania programu nauczyciele stworzyli blog (http://blogiceo.nq.pl/siedemnastkachorzow/), na którym dokumentowano różne działania realizowane w oparciu o wytyczne programu.
W ramach programu „WF z klasą” nasza szkoła zrealizowała poniższe zadania::
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) :
Została zrealizowana debata dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Zadanie do wyboru:
Podczas SOS uczniowie i nauczyciele zdecydowali jaką aktywność będą realizować w ramach programu „WF z klasą”. Nasza szkoła wybrała zadanie ruch na przerwach i innych lekcjach. Przywróciliśmy do życia gry i zabawy podwórkowe na przerwach.
3. Lokalna Akcja Sportowa (LAS):
Nasza szkoła zorganizowała 30 maja Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka. W tym roku zaprosiliśmy naszych absolwentów i ich kolegów z okolicznych szkół do wspólnej zabawy. W realizacje tej akcji włączyli się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i inni nauczyciele szkoły.
15 czerwca nasza szkoła pod patronatem prezydenta miasta Chorzowa Andrzeja Kotali zorganizowała w mieście rozgrywki rodziców chorzowskich szkół w piłce nożnej w ramach imprezy „RODZICE-DZIECIOM, DZIECI-RODZICOM” Głównym organizatorem w naszej szkole były: Joanna Kądziela–Bernacka i Joanna Siedlikowska. Do realizacji dołączyli również: dyrektor Stanisław Gmyrek, zastępca dyrektora -Iwona Osiecka, Ewa Serebrowska, Izabela Kmieć, Agnieszka Walczak, Roman Powęzka i Janusz Serebrowski. W turnieju piłkarskim zmagali się rodzice, natomiast uczniowie, dopingując rodziców, konkurowali w zawodach w kibicowaniu, tocząc bój o nagrody. Rodzice zajęli 4 miejsce, natomiast uczniowie 1 miejsce.
Realizując program zachęcaliśmy i nadal zachęcamy uczniów do aktywności ruchowej. Wszystko co robimy ma uczyć jak aktywnie spędzać czas wolny na przerwie, po lekcji, po pracy, samemu, z przyjaciółm i z rodziną.