Projekt jest realizowany w celu zwiększenia kompetencji matematyczno – przyrodniczych i społecznych 300 uczennic i 300 uczniów chorzowskich szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 w Chorzowie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM.JANA PAWŁA II
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM.STANISŁAWA HADYNY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 SPECJALNA IM. JANA BRZECHWY

Kompetencje uczniów i uczennic będą zwiększane poprzez realizację dodatkowych zajęć, współpracę z ich rodzicami, indywidualizację działań edukacyjnych podczas zajęć dodatkowych i obowiązkowych, doradztwo zawodowe oraz przygotowanie 100 nauczycieli (90K i 10M) do wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych i indywidualizacji metod kształcenia.

Projekt jest realizowany w terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie przedmiotowe.