Pedagog

Dorota Łazikiewicz

Psycholog

Magdalena Kniejska