GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Biernacka Magdalena 1a
Bętkowska Anna 1b
Koteja Anna 1c
Olczyk Aneta 2a
Smaga Izabela 2b
Majnusz Elżbieta 2b n.wspom.
K?dziela – Bernacka Joanna 2c
Surman Dorota 3a
Stanowska Agnieszka 3b
Bazyli?ska Teresa 3c
Kopera Małgorzata 3d
Bartoszewska Monika 3e
Marciniak Beata 3f
Karcz Magdalena 3g

ODDZIAŁY ZEROWE

Knapik-Gruszczyńska Anna
Leciej- Kawalec Klaudia

JĘZYK POLSKI

Prusinowska Anna 4d
Rojek Aneta 6c
Solorz Aleksandra 6d
Laps Żaneta

JĘZYK ANGIELSKI

Winkler Monika 4c
Biegalska Barbara 5b
Biadacz Magdalena 5c
Ilków Patrycja
Osica Inna

HISTORIA

Knopik Iwona

Witold Kłys

PRZYRODA

Ewa Serebrowska 6a

Jagielska Agnieszka

MATEMATYKA

Nowak Agnieszka 4e
Machnik Aleksandra 5a
Janik Władysława
Zobiegała Agnieszka

INFORMATYKA

Maciej Kiszka 6b
Tadeusz Kokot

RELIGIA

Beata Bogaj
Tadeusz Kokot
Beata Dendra

TECHNIKA

Maciej Kiszka 6b
Danuta Pach-Woźniak

PLASTYKA

Danuta Pach-Woźniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Powęzka Roman 4a
Kmieć Izabela 4b
Serebrowski Janusz
Szip Mateusz

WYCHOWANIE MUZYCZNE

Bożena Stanek

PEDAGOG SZKOLNY

Dorota Łazikiewicz

PSYCHOLOG SZKOLNY

Magdalena Kniejska

LOGOPEDA

Małgorzata Wolny

ŚWIETLICA

Joanna Gonera – kierownik świetlicy
Adamkiewicz Teresa
Bier Beata
Kuroczka Katarzyna
Strzyżewska Agnieszka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Joanna Siedlikowska
Ewa Świerczyńska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Danuta Pach-Woźniak