GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Dorota Surman 1a
Małgorzata Kopera 1b
Hanna Musialik 1c

Magdalena Biernacka 2a
Anna Bętkowska 2b
Anna Koteja 2c

Aneta Olczyk 3a
Izabela Smaga 3b
Beata Marciniak 3b
Joanna Kądziela – Bernacka 3c
Agnieszka Stanowska 3c

Teresa Bazylińska

ODDZIAŁY ZEROWE

Klaudia Leciej- Kawalec

JĘZYK POLSKI

Anna Prusinowska
Aneta  Rojek
Bogna Fonferek
Ewa Porębska

JĘZYK ANGIELSKI

Monika Winkler
Magdalena Biadacz
Inna Osica
Patrycja Ilków

HISTORIA

Witold Kłys
Katarzyna Kojm-Potapczuk

PRZYRODA

Ewa Serebrowska
Maria Piecuch

MATEMATYKA

Agnieszka Nowak
Aleksandra Machnik
Agnieszka Zobiegała

INFORMATYKA

Maciej Kiszka
Tadeusz Kokot
Joanna Kądziela-Bernacka

RELIGIA

Beata Bogaj
Tadeusz Kokot
Beata Dendra

TECHNIKA

Maciej Kiszka
Danuta Pach-Woźniak

PLASTYKA

Danuta Pach-Woźniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Izabela Kmieć
Roman Powęzka
Janusz Serebrowski
Mateusz Szip

MUZYKA

Bożena Stanek
Sabina Wilczek

PEDAGOG SZKOLNY

Dorota Łazikiewicz

PSYCHOLOG SZKOLNY

Magdalena Kniejska

LOGOPEDA

Małgorzata Wolny

ŚWIETLICA

Joanna Gonera – kierownik świetlicy
Katarzyna Kuroczka
Agnieszka Strzyżewska
Urszula Pietruszka
Magdalena Karcz
Monika Bartoszewska
Anna Kanpik-Gruszczyńska

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Joanna Siedlikowska
Ewa Świerczyńska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Danuta Pach-Woźniak

FIZYKA

Agnieszka Jawor

CHEMIA

Agnieszka Nowak

JĘZYK NIEMIECKI

Aneta Fiedeń

BIOLOGIA

Maria Piecuch

GEOGRAFIA

Ewa Serebrowska