Dokumenty

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego:

plik DOC

Statut szkoły:
plik PDF

Program wychowawczo-profilaktyczny:
plik PDF

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem w Szkole Podstawowej Nr 17 im Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Zachowanie punktowe:
plik 

Szczęśliwy numerek:
plik