Dokumenty

Statut szkoły:
plik PDF

rejestr zmian – Statut szkoły:
plik PDF

Program wychowawczy:
plik DOC

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem w Szkole Podstawowej Nr 17 im Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie:
plik DOC

Zachowanie punktowe:

plik ODT

Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego:
plik doc

Projekt planu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018:
plik doc