Dyrektor Szkoły – mgr Witold Kłys.

Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Iwona Osiecka.