Dyrektor Szkoły – mgr Witold Kłys

Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Anna Prusinowska