SZANOWNI RODZICE

W związku z przeprowadzaną ewaluacją zewnętrzną w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Katowicach prosimy o wypełnienie ankiety zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają państwo szkołę. Jej celem jest pozyskanie opinii rodziców nt. funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem ogólnopolskiego „Programu Wzmacniania Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy”. Aby osiągnąć cel badawczy ważne jest uzyskanie informacji i opinii nie tylko od samych nauczycieli, uczniów, ale również rodziców. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie w formie on-line anonimowej ankiety. Ankieta dostępna będzie po wpisaniu w przeglądarkę internetową (najlepiej – Google Chrome lub Mozilla Firefox) adresu internetowego:

www.seo2.npseo.pl/online/66085

od 12 do 14 stycznia 2015r. (wtorek od 6.00 – czwartek do 23.00)

Po wejściu na stronę wyświetli się czerwony numer badania, pod którym należy wpisać kod PIN: 3210, a następnie nacisnąć „Rozpocznij ankietę”. Po zakończeniu badania w lewym dolnym rogu należy nacisnąć „Sprawdź ankietę”. Jeżeli ankieta została poprawnie wypełniona nastąpi jej zamknięcie (sprawdzenia należy dokonać tylko raz). Jeżeli w ankiecie będą braki- pole/a pominięte zostaną podświetlone na zielono. Po ich uzupełnieniu w lewym dolnym rogu należy nacisnąć „Zakończ ankietę”.

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety lub łącznością zapraszamy do dyrekcji szkoły po odbiór ankiety w wersji papierowe.

Przypominamy rodzicom o spotkaniu z ewaluatorami, które odbędzie się 14 stycznia 2016r. w godz. 8.00 – 9.00 w bibliotece szkolnej.