Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją SP 17 im. Jana Pawła II dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w roku szkolnym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami firm ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków wybrano firmę Inter Risk. Kwota ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2019/2020 wynosi 40 zł. Ubezpieczenie ucznia ma charakter dobrowolny. Poniżej znajdują się informacje o ogólnych warunkach umowy oraz wniosek .

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły:

IMIĘ I NAZWISKO: Darek Drzeniek
TELEFON: 509 550 360
www.ubezpieczeniazrabatem.pl

Link do pobrania wniosku zgłoszenia szkody:

Do pobrania:

wybrany wariant

zgłoszenie szkody Inter Risk

tabela uszczerbku na zdrowiu

OWU EDU PLUS