Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją SP 17 im. Jana Pawła II dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w roku szkolnym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami firm ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków wybrano firmę AXA. Kwota ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2018/2019 wynosi 42 zł. Ubezpieczenie ucznia ma charakter dobrowolny. Poniżej znajdują się informacje o ogólnych warunkach umowy oraz wniosek z informacją, jak dokonać zgłoszenia szkody.

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły:

IMIĘ I NAZWISKO: Darek Drzeniek
TELEFON: 509 550 360
ADRES E-MAIL: ddrzeniek@bezpieczny.pl

linki dotyczące zawartego ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Do pobrania:

wybrany wariant

zgłoszenie szkody informacja

rodo blp

rodo axa

wzór wypełnienia wniosku

wniosek nnw bezpieczny

warunki ubezpieczenia