Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją SP 17 im. Jana Pawła II dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w roku szkolnym. Po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami firm ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków wybrano firmę AXA. Kwota ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2017/2018 wynosi 38 zł. Ubezpieczenie ucznia ma charakter dobrowolny. Poniżej znajdują się informacje o ogólnych warunkach umowy oraz wniosek z informacją, jak dokonać zgłoszenia szkody.

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły:

IMIĘ I NAZWISKO: Darek Drzeniek
TELEFON: 509 550 360
ADRES E-MAIL: ddrzeniek@bezpieczny.pl
Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Do pobrania:

owu nnw

wniosek

zgłoszenie szkody

wybrana opcja