Kółka zainteresowań / Zajęcia dodatkowe

Klasy 1-3

Kolko fotograficzne


Klasy 4-6

Kółko przrodnicze/PCK – poniedziałek g. 8.00. do 8.45.

Dodatkowe zajęcia z przyrody – piątek 13.30. do 14.15.

Dodatkowe zajęcia techniczno-informatyczne – piątek, g. 15.15 do 16.00.