Wesoła Świetlica

Dzieci z „Wesołej Świetlicy” – programu profilaktyczno-wychowawczego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 17 w Chorzowie II, z pewnością się nie nudzą. Uczestniczą w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach, zarówno w szkole jak i poza nią. Biorą udział w zajęciach prospołecznych ART, konkursach, zajęciach plastycznych i warsztatach ekologicznych np. na „Żabich Dołach”.
Dzieci polubiły już cotygodniowe spotkania w kręgu uczuć, uczenie się poprzez dramę, spotkania z harcerzami, wspólne wyjścia do kina czy na basen. W trakcie realizacji programu dzieci poznają różnorodne formy odpoczynku, odreagują negatywne emocje, dzielą się swoimi wrażeniami i myślami, uczą się nowych umiejętności oraz społecznie pożądanych zachowań. Organizatorem i wykonawcą programu jest pedagog szkolny Anna Łazikiewicz. Program od ponad 12 lat współfinansowany jest przez Urząd Miasta Chorzów.

Nasze zdjęcia zobacz w Galerii >>Wesoła Świetlica