ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

w roku szkolnym 2017/18.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic(prawny opiekun) wypełniając

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej ”

(jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej)

lub

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej)

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu

lub w zakładce Rodzic – dokumenty do pobrania

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2017r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2010r, które nie poszły do szkoły w roku 2016 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2011 r) których rodzice podejmą taką decyzję i uzyskają pozytywną opinię poradni PPP.

Zasady wyboru szkoły:

 

– Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

– Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.