NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I PRZEDSZKOLI

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO CHORZÓW

Obowiązkowo roczne przygotowanie przedszkolne odbywają dzieci 5-letnie
(2010 rocznik).

Terminarz naboru:

• od 11 do 31 marca 2015r. – składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie do przedszkola lub oddziału zerowego – (najwyżej do 3 placówek)
• 10 kwietnia 2015 r., godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przyjętymi kryteriami – i liczbą punktów)
• 17 kwietnia do 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania przez dziecko do konkretnego przedszkola lub oddziału zerowego
• 24 kwietnia, godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału zerowego

Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu lub www.sp17chorzow.edu.pl (w zakładce Rodzic >dokumenty do pobrania)

 

 

 

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 2015/16

Od 2 marca 2015 r. rusza nabór uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015/16.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic (prawny opiekun) wypełniając „Zgłoszenie do szkoły podstawowej „ (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej) lub „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”.

Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu lub www.sp17chorzow.edu.pl (w zakładce Rodzic> dokumenty do pobrania)

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2015r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2008 r., które nie poszły do szkoły w roku 2014 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2009 r.)

Zasady wyboru szkoły:

– Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć ZGŁOSZENIE
– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.
– Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

Terminarz naboru:

• od 2 marca 2015 r. – można odbierać wzory zgłoszeń i wniosków w sekretariacie
lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu lub www.sp17chorzow.edu.pl (w zakładce Rodzic >dokumenty do pobrania)

• od 2 marca do 31 marca 2015 r. oddawanie zgłoszenia w obwodowej szkole podstawowej

• od 2 marca do 15 kwietnia 2015 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem – w wybranych (maksymalnie trzech ) szkołach podstawowych

• 27 kwietnia 2015 r., godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

• do 11 maja 2015r., godz. 15.00 – rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę uczęszczania do konkretnej szkoły podstawowej poprzez „Oświadczenie woli” złożone w sekretariacie szkoły

• 15 maja 2015 r., godz. 9.00 – dyrektorzy szkół podstawowych podają do wiadomości ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych