Logopedyczny Piknik Rodzinny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Logopedycznym i Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE i Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zapraszają na Logopedyczny Piknik Rodzinny pt. „Indiańska wioska dobrej komunikacji”.

Szczegóły:

zaproszenie

konkurs