Jak zdobyć prawo jazdy?

Zainteresowanych uczniów uzyskaniem karty rowerowej zapraszam do wydruku „Arkusza zaliczeń”.

Następnie po uzyskaniu zgód potwierdzonych czytelnym podpisem w punktach 1, 2 i 6 „Arkusz zaliczeń” należy oddać nauczycielowi techniki.

REGULAMIN.

WYMAGANIA.

ARKUSZ.

Polecane strony do nauki i przygotowania do egzaminu:

https://brd.edu.pl

https://kartarowerowa.net.pl