Dyrektor szkoły informuje o przełożeniu egzaminu teoretycznego
na Kartę Rowerową. Dalsze informacje zostaną podane po okresie świątecznym. 

Pozostałe szczegóły w zakładce Uczeń – Karta rowerowa.