I Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny Mój przyjaciel…Miś. Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników

 

 

Drogie Dzieci! Drodzy Nauczyciele!

 

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w I Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym Mój przyjaciel…Miś. Ilość prac, która napłynęła do organizatorów, przekroczyła nasze najśmielsze nawet oczekiwania. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli stworzoną przez nas formułą konkursu. Mamy nadzieję, że kolejne edycje spotkają się z takim samym odzewem. Już dzisiaj możemy zdradzić, że motywem przewodnim pozostanie przyjaciel, choć z pewnością nie będzie on już misiem. A kim, czym…? Zobaczymy. Już teraz zapraszamy i prosimy oczekiwać na nasz sygnał.

Tymczasem pragniemy ogłosić laureatów I edycji i przedstawić szkoły, z których dostarczono misie do organizatorów. W sumie na konkurs wpłynęło 71 prac zgodnych z regulaminem, które zostały dopuszczone do oceny przez jury, oraz 2 prace niezgodne z regulaminem, których nie zakwalifikowano do udziału w konkursie. Jury w składzie:

Danuta Pach-Woźniak – nauczyciel dyplomowany,

Ewa Serebrowska – nauczyciel dyplomowany,

Magdalena Biernacka – nauczyciel mianowany,

oceniło misie z następujących szkół podstawowych w Chorzowie: nr 12 (9 prac), nr 13 (16 prac), nr 15 (10 prac), nr 17 (7 prac), nr 25 (14 prac), nr 29 (12 prac) oraz nr 37 (3 prace). Zarówno ilość otrzymanych dzieł naszych młodych artystów, jak i ich wysoki poziom i wyjątkowa pomysłowość projektów, skłoniły nas, organizatorów, do przyznania nie tylko I, II i dwóch III nagród, ale także trzech wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali:

  1. Maria Basiak, kl. 3b, SP 25
  2. Maja Mazur, kl. 2c, SP 15
  3. Grzegorz Kukuła, kl. 2d, SP 29

Katarzyna Popczyk, kl. 2e, SP 13

Wyróżnienia:

Tadeusz Gierlicki, kl. 2a, SP 25

Kamila Pryt, kl. 3a, SP 25

Lena Nowakowska, kl. 2a, SP 13

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Równocześnie chcielibyśmy podkreślić, że największym sukcesem naszego konkursu jest fakt, iż rozbudziliśmy dziecięcą wyobraźnię, co uwidoczniło się w wielości i różnorodności prac, ale także otwarliśmy serca młodych artystów na dar przyjaźni z zaprojektowanymi misiami. Przekonaliśmy się o tym, gdy prawie wszystkie szkoły zgłosiły prośbę, aby prace mogły powrócić po wystawie do swoich autorów. Cieszy nas, że nasz konkurs przyniósł również taki pozytywny efekt. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw prośbom nauczycieli, uczniów oraz rodziców i wyrażamy zgodę, aby po wystawie nauczyciele lub rodzice odebrali misie swoich uczniów lub dzieci.

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać od 25 listopada do 2 grudnia. Prace będą wyeksponowane na korytarzu przy sekretariacie w Szkole Podstawowej nr 17. Po wystawie, czyli od 5 grudnia, będzie można odbierać misie w szkolnej świetlicy. Na odbiór prac czekamy do 12 grudnia włącznie.

Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały przez: Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie, Muzeum Śląskie, chorzowski oddział Selgros Cash&Carry i prywatnych darczyńców. Zostaną one dostarczone przez organizatorów do szkół uczniów w terminie do 2 grudnia.

 

 

Opiekunki konkursu:

Agnieszka Zobiegała

Katarzyna Kuroczka

getattachmid41750mpid6min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid7min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid8min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid9min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid10min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid11min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid12min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid13min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid14min1uidbe583f826f1cee83