Przez ostatnie dni w naszej szkole poruszaliśmy tak ważny temat jakim jest TOLERANCJA. Dzieci po ciekawych dyskusjach dotyczących tematu lekcji, mogły wykazać się również twórczo.
Pod spodem fotorelacja podsumowująca ??