Dzień otwarty w SP nr 17

Dzień otwarty w SP nr17

pod hasłem „Najmłodsze krasnale odkrywają swój talent”

Data: 4 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 ( szkolna stołówka)

Program:

I . Spotkanie z Dyrekcją Szkoły, Nauczycielami

II. Występ artystyczny dla najmłodszych w wykonaniu uczniów klas I-III pod opieką B. Marciniak, U. Pietruszki

III. Warsztaty dla najmłodszych:

– zajęcia rekreacyjno –sportowe (prowadzą A. Stanowska, A. Bętkowska)

– zabawy z kodowaniem ( prowadzą M Biernacka, J. Garasimowicz)

– zabawy z językiem angielskim (prowadzą T. Rolski, M. Biadacz)

– warsztaty komputerowe (prowadzą M. Jasińska, M. Kopera, M. Kiszka)

– turniej szachowy (prowadzi Dorota Surman )

-zwiedzanie szkoły (biblioteka, świetlica)

Koordynator: A. Olczyk

Opiekunowie grup: H. Musialik, M. Karcz, I. Smaga, M. Bartoszewska

Wykonawca fotoreportażu: J. Kądziela-Bernacka

Czas trwania poszczególnych warsztatów: 10 minut