Informacja MEN dla rodziców ws. strajku pracowników szkół

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie odbywać się będą w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019r.

JEŚLI DOJDZIE W TYCH DNIACH DO KONTYNUACJI AKCJI STRAJKOWEJ ZBIÓRKA UCZNIÓW ORAZ ODBIÓR NASTĘPUJĄ NA PLACU KOŚCIELNYM !!!

Harmonogram szczegółowy:

10 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 – klasy 0-3
 • godz. 11.00-11.45 – klas 4-6
 • godz. 12.30-13.15 – klasy 7

11 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 -klasy 0-3
 • godz. 11.00-11.45- klasy 4-6
 • godz. 12.30-13.15- klasy 7

12 kwietnia

 • godz. 9.30-10.15 -klasy 0-6
 • godz. 11.00-11.45 – klasy 7

Informacja ZNP ws. akcji strajkowej

Stanowisko ZNP ws. akcji strajkowej wraz z instrukcją dla rodziców dotyczącą zasiłku opiekuńczego

Nabór uczniów do klas pierwszych

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2019/2020.


Bezpieczne Ferie

image description

ZEBRANIA RODZICÓW 5.02.1019R.

Półkolonie zimowe

Medal Świętego Jana Pawła II

5 grudnia br. w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Odwiedził nas Pan Ryszard Zawadowski Kanclerz Kapituły Medalu Świętego Jana Pawła II, Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Wizyta była związana z nadaniem naszej szkole Medalu Świętego Jana Pawła II w podziękowaniu za pielęgnowanie pamięci o naszym wielkim Patronie. Pan Ryszard zachęcał wszystkich uczniów wraz z rodzinami do włączenia się w akcję „Teczka serdecznej pamięci” polegającej na zbieraniu pamiątek po Janie Pawle II.

Nasz gość zwiedził nasza szkołę m.in. bibliotekę i salę Patrona, gdzie mógł zobaczyć nasze zbiory związane z Janem Pawłem II.


O gali finałowej XX Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” w comTV.pl

Na stronie comTV.pl można zobaczyć krótki materiał informacyjny poświęcony gali finałowej XX Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”. Turniej ten zainicjowała i przez X edycji prowadziła nasza szkoła (w latach 1999-2008). Jego pomysłodawczynią i wieloletnim komisarzem jest nasza była nauczycielka – Pani Teresa Adamkiewicz. Obecnie konkurs organizowany jest przez Chorzowskie Centrum Kultury i ma rangę ogólnopolskiego. W materiale możecie usłyszeć nie tylko Panią Teresę, ale także jedną z naszych uczennic – Zuzię L. z 3c, która zdobyła Nagrodę Specjalną Pani Bożeny Karpińskiej, Radnej Miasta Chorzowa.

http://comtv.pl/xx-turniej-sztuki-recytatorskiej–promuj-slask-,4873,nws.html