Dzień otwarty w SP nr 17

Dzień otwarty w SP nr17

pod hasłem „Najmłodsze krasnale odkrywają swój talent”

Data: 4 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 ( szkolna stołówka)

Program:

I . Spotkanie z Dyrekcją Szkoły, Nauczycielami

II. Występ artystyczny dla najmłodszych w wykonaniu uczniów klas I-III pod opieką B. Marciniak, U. Pietruszki

III. Warsztaty dla najmłodszych:

– zajęcia rekreacyjno –sportowe (prowadzą A. Stanowska, A. Bętkowska)

– zabawy z kodowaniem ( prowadzą M Biernacka, J. Garasimowicz)

– zabawy z językiem angielskim (prowadzą T. Rolski, M. Biadacz)

– warsztaty komputerowe (prowadzą M. Jasińska, M. Kopera, M. Kiszka)

– turniej szachowy (prowadzi Dorota Surman )

-zwiedzanie szkoły (biblioteka, świetlica)

Koordynator: A. Olczyk

Opiekunowie grup: H. Musialik, M. Karcz, I. Smaga, M. Bartoszewska

Wykonawca fotoreportażu: J. Kądziela-Bernacka

Czas trwania poszczególnych warsztatów: 10 minut

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

w roku szkolnym 2017/18.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic(prawny opiekun) wypełniając

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej ”

(jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej)

lub

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej)

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu

lub w zakładce Rodzic – dokumenty do pobrania

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2017r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2010r, które nie poszły do szkoły w roku 2016 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2011 r) których rodzice podejmą taką decyzję i uzyskają pozytywną opinię poradni PPP.

Zasady wyboru szkoły:

 

– Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

– Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS III i VI

Zaproszenie

dla Uczniów i Rodziców kl. III i VI SP 17

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 5  zaprasza Uczniów i Rodziców klas III na kolejne spotkanie w ramach Dni Otwartych w naszej szkole, które odbędzie się 22 marca 2017r. o godz. 17.00.

W programie:

  • nowe zajęcia edukacyjno-rekreacyjne z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych pomocy naukowych oraz kącika historycznego
  • zwiedzanie szkoły z omówieniem oferty edukacyjnej
  • punkt konsultacyjny dla rodziców klas III

 

W roku szkolnym 2017/2018 otwieramy dwie klasy czwarte.

Dziękujemy za zaufanie tym rodzicom, którzy zadeklarowali zapisanie dziecka do naszej szkoły.  Zachęcamy kolejnych rodziców i dzieci do przyjścia do nas!

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 5  zaprasza Uczniów klas VI, którzy   od września 2017 stają się uczniami naszej szkoły, na zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, których celem jest zintegrowanie klas szóstych z nową społecznością szkolną. Termin kwietniowy zostanie uzgodniony z Dyrektorem SP 17.

 

Zainteresowanych rodziców klas trzecich i szóstych zapraszamy codziennie w godzinach pracy szkoły  lub 22 marca 2017 o godz. 17.00 do punktu konsultacyjnego.

 

Dyrektor Szkoły Anna Suchecka-Wójcik

Rekolekcje wielkopostne 5-7 kwietnia

Terminy rekolekcji wielkopostnych:

5 IV 2017:

10:00-kl. 0-II

11:00- kl. III-IV

12:00-kl. V-VI

6 IV 2017:

9:00- kl. V- VI

10:00- kl. III-IV

11:00- kl. 0-II

7 IV 2017:

10:00 Msza Św. dla wszystkich

 

 

7 i 9 lutego zebrania rodziców

W dniach 7 i 9 lutego odbędą się zebrania rodziców.

7 lutego 2017r. zebrania rodziców uczniów klas 0, 1, 2, 4 i 5.

Zebranie rodziców uczniów klas 3 i 6 z przedstawicielami organu prowadzącego odbędą się 9 lutego o godz. 17.00 w jadalni.

Z uwagi na ważność spraw związanych z reformą edukacji w Chorzowie obecność rodziców obowiązkowa.

Spotkania z wychowawcami klas 3 i 6 odbędą się po zebraniu w salach.

wtorek 7 lutego

godz. 16.00

01-s 14

godz. 16.30

1a-s 13

1b- s. 10

1c-s. 28

2a- s.24

2b-s. 12

2c-s. 21

2d- s. 38

2e- s.18

2f-s. 19

2g-s. 17

4a-s. 36

4b-s. 25

4c- s.30

5a- s. 29

5b-s.37

5c- s. 32

5d-s.35

czwartek 9 lutego

godz. 17.00 jadalnia, następnie w salach:

3a-s.19

3b-s.18

3c-s.13

3d-s.24

3e-s.10

3f-s.12

3g-s.28

3h-s. 21

6a-s.37

6b-s.30

6c-s.35

6d- s.38

Projekt e- Twinning 2016/2017

W obecnym roku szkolnym 2016/2017 również realizujemy projekt e-Twinning (międzynarodowy program współpracy szkół), a naszym partnerem jest Otepaa Gumnaasium z Estonii. Klasą, która bierze udział w projekcie jest klasa 2a.

Nasz projekt został oficjalnie zarejestrowany

 

SP no. 17, Chorzów, Polska

Otepaa Gumnaasium, Estonia

Celem programu jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów nauką j. angielskiego, pogłębianie i poszerzanie  wiedzy językowej oraz uzupełnianie  jej o zagadnienia kulturowe. Uczestnictwo w e-Twinning oznacza także naukę samodzielnej pracy i systematyczności.

Biorąc udział w projekcie uczniowie nawiążą nowe znajomości z rówieśnikami z Estonii, dzięki wykonywanym projektom poznają również lepiej swoje miasto, państwo oraz polskie tradycje.

Na zajęciach kółko języka angielskiego  wykonujemy krótkie prace pisemne, plastyczne, a nasze działania dokumentujemy na zdjęciach i filmach.  Następnie zamieszczamy je na Twinn space – specjalnie do tego stworzonej platformie e-Twinning. Na niej zamieszczają swoje prace i zdjęcia także uczniowie z Otepaa Gumnaasium. W ten sposób poznajemy się nawzajem.

Class 3 from Otepaa Gumnaasium, Estonia

Girls from class 3

Boys from class 3

Class 2a from SP no. 17, Chorzów, Poland

W grudniu nagraliśmy krótkie filmiki z życzeniami świątecznymi dla naszych partnerów z Estonii, wkrótce wyślemy im paczkę z własnoręcznie wykonanymi kartkami bożonarodzeniowymi.

Xmas cards

Cdn… a tymczasem…  MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY 2017 !!!

5A na przyrodzie się zna

W tym roku szkolnym uczniowie klasy Va oraz mili goście, opracowali niezwykły zielnik. Każdy z uczniów podczas „sesji fotograficznej ” prezentuje wybrane drzewo lub krzew. Wszystkie te rośliny rosną w najbliższym sąsiedztwie naszej szkoły. Pomocy technicznej udzielili nam wychowawczyni p. Ewa Serebrowska oraz p. Maciej Kiszka i p. Agnieszka Jagielska. Dziękujemy !!!  Nasz zielnik bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Minieuroland inspiruje naturą” pod honorowym patronatem p. Minister Edukacji Narodowej. Trzymajcie kciuki!!! Wyniki po 16 stycznia.

 

 

 

 

slajd2 slajd3 slajd4 slajd5 slajd6 slajd7 slajd8 slajd9 slajd10 slajd11 slajd12 slajd13 slajd14 slajd15 slajd16 slajd17 slajd18 slajd19 slajd20 slajd21 slajd22 slajd23 slajd24

I Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny Mój przyjaciel…Miś. Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników

 

 

Drogie Dzieci! Drodzy Nauczyciele!

 

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w I Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym Mój przyjaciel…Miś. Ilość prac, która napłynęła do organizatorów, przekroczyła nasze najśmielsze nawet oczekiwania. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli stworzoną przez nas formułą konkursu. Mamy nadzieję, że kolejne edycje spotkają się z takim samym odzewem. Już dzisiaj możemy zdradzić, że motywem przewodnim pozostanie przyjaciel, choć z pewnością nie będzie on już misiem. A kim, czym…? Zobaczymy. Już teraz zapraszamy i prosimy oczekiwać na nasz sygnał.

Tymczasem pragniemy ogłosić laureatów I edycji i przedstawić szkoły, z których dostarczono misie do organizatorów. W sumie na konkurs wpłynęło 71 prac zgodnych z regulaminem, które zostały dopuszczone do oceny przez jury, oraz 2 prace niezgodne z regulaminem, których nie zakwalifikowano do udziału w konkursie. Jury w składzie:

Danuta Pach-Woźniak – nauczyciel dyplomowany,

Ewa Serebrowska – nauczyciel dyplomowany,

Magdalena Biernacka – nauczyciel mianowany,

oceniło misie z następujących szkół podstawowych w Chorzowie: nr 12 (9 prac), nr 13 (16 prac), nr 15 (10 prac), nr 17 (7 prac), nr 25 (14 prac), nr 29 (12 prac) oraz nr 37 (3 prace). Zarówno ilość otrzymanych dzieł naszych młodych artystów, jak i ich wysoki poziom i wyjątkowa pomysłowość projektów, skłoniły nas, organizatorów, do przyznania nie tylko I, II i dwóch III nagród, ale także trzech wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali:

  1. Maria Basiak, kl. 3b, SP 25
  2. Maja Mazur, kl. 2c, SP 15
  3. Grzegorz Kukuła, kl. 2d, SP 29

Katarzyna Popczyk, kl. 2e, SP 13

Wyróżnienia:

Tadeusz Gierlicki, kl. 2a, SP 25

Kamila Pryt, kl. 3a, SP 25

Lena Nowakowska, kl. 2a, SP 13

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Równocześnie chcielibyśmy podkreślić, że największym sukcesem naszego konkursu jest fakt, iż rozbudziliśmy dziecięcą wyobraźnię, co uwidoczniło się w wielości i różnorodności prac, ale także otwarliśmy serca młodych artystów na dar przyjaźni z zaprojektowanymi misiami. Przekonaliśmy się o tym, gdy prawie wszystkie szkoły zgłosiły prośbę, aby prace mogły powrócić po wystawie do swoich autorów. Cieszy nas, że nasz konkurs przyniósł również taki pozytywny efekt. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw prośbom nauczycieli, uczniów oraz rodziców i wyrażamy zgodę, aby po wystawie nauczyciele lub rodzice odebrali misie swoich uczniów lub dzieci.

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać od 25 listopada do 2 grudnia. Prace będą wyeksponowane na korytarzu przy sekretariacie w Szkole Podstawowej nr 17. Po wystawie, czyli od 5 grudnia, będzie można odbierać misie w szkolnej świetlicy. Na odbiór prac czekamy do 12 grudnia włącznie.

Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały przez: Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie, Muzeum Śląskie, chorzowski oddział Selgros Cash&Carry i prywatnych darczyńców. Zostaną one dostarczone przez organizatorów do szkół uczniów w terminie do 2 grudnia.

 

 

Opiekunki konkursu:

Agnieszka Zobiegała

Katarzyna Kuroczka

getattachmid41750mpid6min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid7min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid8min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid9min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid10min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid11min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid12min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid13min1uidbe583f826f1cee83 getattachmid41750mpid14min1uidbe583f826f1cee83

Konkurs „Dzień bez samochodu”

Konkurs „dzień bez samochodu” ekologiczny dotyczył promowania zdrowego stylu życia, unikania produkowania spalin, akcentował spędzanie czasu aktywnie i pro ekologicznie. Przeznaczony dla klas I-VI. Zadaniem dzieci było wykonanie rysunku w formacie A3 lub A4. Opiekun Agnieszka Jagielska.

Konkurs „jesień w obiektywie” promował piękno przyrody jesiennej, uwrażliwiał estetycznie, wyrabiał spostrzegawczość i cierpliwość. Zadaniem dzieci było zrobienie zdjęcia jesiennego w formacie dowolnym przeznaczony dla klas I-VI. Opiekun Agnieszka Jagielska.

00000001-2 00000001-3 00000001-4 00000001-5 00000001-6 00000001-7 00000001-8 00000001-9 00000001-10 00000001

Uwaga!!! Kuratorium Oświaty w Kotowicach informuje

            W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach  przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury  proszę o zamieszczenie do  5 grudnia 2016 r. na stronie  internetowej  szkoły/placówki  zakładek umożliwiających przekierowanie zainteresowanych na:

a)      stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b)      stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

c)      na stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura „Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

gdzie zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Bożena Szarama

Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu