7 KWIECIEŃ 2014 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Choroby wektorowe” pod takim hasłem będziemy obchodzić w tym roku.

Światowy Dzień Zdrowia 2014.Podczas tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia chcemy zwrócić uwagę na boreliozę i inne choroby od kleszczowe.

Aby uczniowie i rodzice mieli wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami na terenie szkoły zostały rozwieszone ulotki oraz plakaty a także zostaną we wszystkich klasach wygłoszone pogadanki.

 

 

Światowy  Dzień  Zdrowia  2014

Obchodzony 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowy Dzień Zdrowia realizowany jest każdego roku w kontekście jednego kluczowego problemu  z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.

Problem zdrowotny tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia to choroby przenoszone przez wektory.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów.

Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny.

Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Realizując działania w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia dążymy do tego, aby:

•  rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;

•   władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

•   podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;

•   władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, pojęły kroki w celu ochrony ludności przed tymi chorobami. Więcej informacji można uzyskać na:

            Źródło:   http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=109&wid=12&wai=&year=&back=%2F

CZYM JEST BORELIOZA Z LYME?

Borelioza z Lyme jest chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterie – Borrelia burgdorferi.
Jest to najczęściej występująca choroba przenoszona przez kleszcze w Ameryce Północnej, w Europie i Azji.

Do zakażenie człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza. Jest on przenosicielem (wektorem) zarazka – pobierając krew zakażonego zwierzęcia, głównie drobnych gryzoni, zwierząt dzikich i ptaków, sam ulega zakażeniu, a następnie żerując, przekazuje krętki swojemu żywicielowi – np. człowiekowi.

Po 7-10 dniach od ukłucia przez zakażonego kleszcza pojawia się w tym miejscu zmiana skórna, która następnie (w okresie nawet do kilku tygodni) powiększa się, tworząc czerwoną lub sinoczerwoną plamę – tzw. rumień wędrujący. Miejscowej zmianie skórnej towarzyszą często objawy uogólnione, takie jak: zmęczenie, ból mięśni, gorączka, ból głowy, sztywność karku. Brak rozpoczęcia leczenia może prowadzić  w konsekwencji do zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych oraz mózgu, zapalenia nerwów, zapalenia stawów lub zaburzenia rytmu pracy serca.

Leczenie obejmuje podawanie antybiotyków przez min. 3-4 tygodnie.

Przebycie zakażenia nie daje trwałej odporności i nie chroni przed ponownym zakażeniem. Nie ma dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie. Główną metodą jej zapobiegania jest:

  • noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy (lasy, pola etc.) zakrywającej jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi rękawami, nakrycie głowy etc.),
  • stosowanie środków odstraszających kleszcze,
  • po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała. Po zauważeniu kleszcza, należy natychmiast delikatnie go usunąć. W tym celu należy pęsetą ująć kleszcza tuż przy skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować. Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia.

Należy również pamiętać, iż kleszcze będące wektorami krętków Borrelia burgdorferi mogą jednocześnie przenosić inne zarazki chorobotwórcze dla człowieka.


CZYM JEST ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU?

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest ciężką, ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych u 35-58% pacjentów.

Dlaczego KZM jest tak niebezpieczne? Przenoszony przez kleszcze wirus KZM atakuje układ nerwowy (mózg lub rdzeń kręgowy). Choroba może mieć ciężki przebieg i prowadzić do trwałych następstw w postaci porażenia nerwów, niedowładów kończyn, zaburzeń koncentracji lub depresji, a nawet zgonu.

Jak leczy się KZM? Współczesna medycyna nie dysponuje lekiem przeciw wirusowi KZM. W czasie leczenia możliwe jest tylko łagodzenie objawów np. obniżanie gorączki, łagodzenie bólu itp. Powikłania wymagają długotrwałej rehabilitacji.

Jak można zarazić się KZM? Wirus KZM przenoszony jest przez kleszcze w czasie ukłucia i żerowania. Można zarazić się także spożywając niepasteryzowane produkty mleczne pochodzące od zakażonych zwierząt np.: mleko lub ser kozi lub owczy.

Czy KZM zagraża nam w ciągu całego roku? Tak. Częstość zachorowań wynika z sezonowej aktywności kleszczy, która może rozpocząć się już w lutym i trwać nieprzerwanie do końca listopada. Najwięcej zachorowań zgłasza się latem i jesienią.

Kto jest narażony na KZM? Każdy, kto aktywnie spędza czas w plenerze w miejscach bytowania kleszczy. Szczególnie tam gdzie odsetek zakażonych kleszczy jest znaczny. Zagrożone są dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze mieszkające w tych regionach oraz przebywające w nich czasowo np. podczas wakacji lub wyjazdów weekendowych. Ryzyko zachorowania na KZM zależy bowiem od stylu życia i aktywności, a nie od wieku.

Jak można chronić się przed KZM? Obecnie szczepienia są uznawane za najskuteczniejsze zabezpieczenie przed kleszczowym zapaleniem mózgu i jego następstwami. Są zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób na stałe lub czasowo przebywających na terenach nasilonego występowania tej choroby. Zapobieganie poprzez stosowanie preparatów odstraszających owady (repelentów) i/lub noszenie specjalnej odzieży ochronnej nie okazały się wystarczająco skuteczne.

Jak działa szczepienie przeciw KZM? Prawidłowo przeprowadzone szczepienie wywołuje w organizmie osoby zaszczepionej produkcję swoistych przeciwciał, przeciw wirusowi KZM. Natychmiast po ukłuciu przez zakażonego kleszcza, przeciwciała te zwalczają zakażenie.

Kiedy najlepiej rozpocząć szczepienia przeciw KZM? Szczepienie można rozpocząć w dowolnym czasie. Najlepiej rozpocząć je zimą lub wczesną wiosną, by zapewnić odporność przed początkiem sezonu żerowania kleszczy na wiosnę. Dla osób wyjeżdżających na wakacje lub tych, którzy późno zdecydowali się na szczepienie, lekarz może zalecić przyspieszony schemat szczepienia zaczynający się, na co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem lub wakacjami. By uzyskać pełną, długotrwałą ochronę szczepienie podstawowe należy zakończyć przyjmując trzecią dawkę w czasie tego samego sezonu aktywności kleszczy lub najpóźniej przed rozpoczęciem następnego sezonu.

Jak długo trwa ochrona po szczepieniu? Cykl szczepienia podstawowego zabezpiecza przed zachorowaniem na okres 3 lat. Po tym czasie zalecane są szczepienia przypominające podawane w odstępach kilkuletnich (3 do 5 lat) w zależności od wieku pacjenta. O terminach ich podania decyduje lekarz.

Czy szczepienie przeciw KZM jest skuteczne? Tak. Wieloletnie badania wykazały, że skuteczność szczepień przeciw KZM jest jedną z najwyższych, jaką można obecnie osiągnąć dzięki szczepieniom. U osób poddających się szczepieniu zgodnie z zalecanym schematem szczepienia wynosi ona około 99%.

Źródło: http://pssechorzow.pis.gov.pl/?news=91

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr17 im. Jana Pawła II odbędą się w dniach:

  • 26 marca 2014r.

klasy 0-3           godz. 11.30 – 12.30

klasy 4-6          godz. 10.30 – 11.30

  • 27 marca 2014r.

klasy 0-3         godz. 10.00 – 11.00

klasy 4-6         godz. 9.00 – 10.00

  • 28 marca 2014r.

Dla wszystkich uczniów msza o godz. 9.00

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat wraz z Rodzicami

na Dzień Otwarty pod hasłem  „Najmłodsze krasnale odkrywają swój talent”.

Start 4 marca 2014 r. o godz.17.00 (stołówka szkolna w nowej części budynku).

W programie: warsztaty plastyczne, muzyczne, ruchowe, komputerowe, języka angielskiego oraz występ artystyczny.

Będzie się działo! Przyjdźcie koniecznie 🙂 Czytaj dalej