Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Patrona

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona w naszej szkole od kilkunastu lat obchodzony jest w tym samym czasie. Z tej właśnie podwójnej okazji uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali uroczystą akademię. Na zajęciach w tym dniu najczęściej wspominaliśmy postać Jana Pawła II. 

Dzień Kropki, po raz pierwszy obchodzony w naszej szkole, już za nami.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 :
8.00 msza święta dla wszystkich uczniów (o udziale ucznia decydują rodzice)
9.00 klasy 4-7
10.00 klasy 2 – 3
11.00 klasy 1 i oddziały „0”
Do zobaczenia 3 września.

Uwaga Rodzice klas pierwszych.

Dyrekcja Szkoły informuje, że zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę od 1 września 2018r. odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 17.00. w jadalni.

Serdecznie zapraszamy.

„Dzień Tolerancji”

„Tolerancja jest podstawą przyjaźni”!?????

Festiwal nauki.

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH I ZERÓWKI

 ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

IM. JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

   w roku szkolnym 2018/19.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic(prawny opiekun) wypełniając

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”

(jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej)

lub

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej)

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2018r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2011r, które nie poszły do szkoły w roku 2017 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2012 r) których rodzice podejmą taką decyzję i uzyskają pozytywną opinię poradni PPP.

Zasady wyboru szkoły:

 

– Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

– Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

– Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

Terminy rekrutacji:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 do 16 marca 2018r.

od 13 do 20 kwietnia 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 do 23 marca 2018r.

od 23 do 27 kwietnia 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2018r., godzina 9-ta

30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r.

od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta

14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

 

Nabór do Oddziału Przedszkolnego

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

w  terminie: 6 marca 2018r – 20 marca 2018r  poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 06.03.2018, godz.9.00

do 20.03.2018, godz.15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 07.05.2018, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz. 9.00

do 22.03.2018, godz. 15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 08.05.2018, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2018, godz. 9.00

16.05.2018, godz. 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00 od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00
5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018, godz. 9.00 25.05.2018, godz. 9.00

20 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                        na tablicy ogłoszeń w szkole

Zapraszamy

Konkurs historyczny.

Regulamin…

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w województwie śląskim w roku szkolnym 2017/2018 będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
Języka Polskiego;
Języka Niemieckiego;
Matematyki;
Języka Angielskiego;
Historii.
Zgodnie z § 4. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 z późn. zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 30 września 2017 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

plik PDF

JĘZYK POLSKI
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

MATEMATYKA
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

JĘZYK ANGIELSKI
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF

HISTORIA
regulamin:
plik PDF
zakres wiedzy i umiejętności:
plik PDF