7 i 9 lutego zebrania rodziców

W dniach 7 i 9 lutego odbędą się zebrania rodziców.

7 lutego 2017r. zebrania rodziców uczniów klas 0, 1, 2, 4 i 5.

Zebranie rodziców uczniów klas 3 i 6 z przedstawicielami organu prowadzącego odbędą się 9 lutego o godz. 17.00 w jadalni.

Z uwagi na ważność spraw związanych z reformą edukacji w Chorzowie obecność rodziców obowiązkowa.

Spotkania z wychowawcami klas 3 i 6 odbędą się po zebraniu w salach.

wtorek 7 lutego

godz. 16.00

01-s 14

godz. 16.30

1a-s 13

1b- s. 10

1c-s. 28

2a- s.24

2b-s. 12

2c-s. 21

2d- s. 38

2e- s.18

2f-s. 19

2g-s. 17

4a-s. 36

4b-s. 25

4c- s.30

5a- s. 29

5b-s.37

5c- s. 32

5d-s.35

czwartek 9 lutego

godz. 17.00 jadalnia, następnie w salach:

3a-s.19

3b-s.18

3c-s.13

3d-s.24

3e-s.10

3f-s.12

3g-s.28

3h-s. 21

6a-s.37

6b-s.30

6c-s.35

6d- s.38