UWAGA RODZICE

P R Z Y J MU J E M Y

Z A P I S Y DO

Klasy I

Na rok szkolny 2014/15

Dzieci z rocznika 2007 oraz dzieci z rocznika 2008 urodzone do 30 czerwca 2008 r.

Dzieci urodzone po 30 czerwca 2008r. (na życzenie rodziców)

do 10 sierpnia 2014r należy złożyć kartę gotowości szkolnej lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Do oddziału zerowego dzieci z rocznika 2008 i 2009.

Zapisy w godzinach od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.

 

UWAGA RODZICE

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 im. JANA PAWŁA II

W ROKU SZKOLNYM 2014/15

 

Zapisy dzieci z rocznika 2007 i 2008 do klasy I trwają od 3 lutego do 15 kwietnia 2014r.

W tym terminie należy zgłosić się do sekretariatu szkoły celem załatwienia formalności

( nie jest to jednak ostateczny termin zakończenia zapisów do kl. I, mogą być różne przypadki losowe,  a każde dziecko musi podjąć naukę w szkole ).

Zachęcam rodziców dzieci z rocznika 2008 do skorzystania z możliwości zapisania dziecka do kl. I sześciolatków.

Szkoła przyjmuje zapisy do oddziału „ 0 ” dla dzieci z rocznika 2009 do oddziału przedszkolnego pięciolatków i dzieci z rocznika 2008 do oddziału „ 0” sześciolatków – przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie naszej szkoły.

Zebranie rodziców klas I dzieci zapisanych na rok szkolny 2014/15 odbędzie się 27 maja 2014 r o godz. 17.00.

Wstępnie ustalone listy klas dzieci przyjętych wywieszone będą w dniu 06.06.2014r.

od godz. 9.00 zaś listy ostateczne klas I na rok szkolny 2014/15 wywieszone zostaną w dniu 26.08.2014r.