DO NABORU – rejon sp 17

 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II

Łagiewnicka 18, 41500 Chorzów

ulica nr domów           

AUGUSTYNA ŚWIDRA –                                WSZYSTKIE OD 13 DO KOŃCA

IGNACEGO NOWAKA –                                 WSZYSTKIE

GRUNWALDZKA  –                                          WSZYSTKIE

JÓZEFA RYMERA  –                                        WSZYSTKIE

JULIUSZA LIGONIA  –                                    WSZYSTKIE

JULIUSZA SŁOWACKIEGO  –                       WSZYSTKIE

KRZYŻOWA  –                                                   WSZYSTKIE OD 8 DO KOŃCA

JANA FICKA –                                                   WSZYSTKIE OD 8 DO KOŃCA

ŁAGIEWNICKA  –                                            WSZYSTKIE

MAŁA    –                                                            WSZYSTKIE

MARCINA WATOŁY        –                             WSZYSTKIE

MARIAŃSKA     –                                              WSZYSTKIE

OPOLSKA             –                                             WSZYSTKIE

PAWŁA DOMBKA         –                                   WSZYSTKIE

PIOTRA NIEDURNEGO            –                     WSZYSTKIE

PUDLERSKA   –                                                   WSZYSTKIE OD 20 DO KOŃCA

RODZINNA           –                                              WSZYSTKIE

RODZINY OSWALDÓW               –                 WSZYSTKIE

SĄSIEDZKA                         –                               WSZYSTKIE

ŚW. JÓZEFA                        –                                WSZYSTKIE

ŚW. PAWŁA                            –                            WSZYSTKIE

ŚW. WOJCIECHA                    –                          WSZYSTKIE

TĘCZOWA                                 –                         WSZYSTKIE

WOJCIECHA SAMARZEWSKIEGO       –      WSZYSTKIE

podstawa prawna: Uchwała nr XXXIII/605/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z 6 kwietnia 2017r. Poz. 2337)